TTB_CBTT Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ_Trần Thanh Hà

Xem chi tiết tại đây: [pdf-embedder url=”https://tienbo.vn/wp-content/uploads/2020/02/TTB_CBTT-TB-giao-dịch-cp-của-TTH.pdf” title=”TTB_CBTT TB giao dịch cp của TTH”]