TTB_CBTT Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ Phùng Văn Bộ

Xem chi tiết tại đây: [pdf-embedder url=”https://tienbo.vn/wp-content/uploads/2019/11/TTB_CBTT-ket-qua-giao-dich-cp-cua-NNB_PVB.pdf” title=”TTB_CBTT ket qua giao dich cp cua NNB_PVB”]