TTB_CBTT Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ Phùng Văn Bộ

Xem chi tiết tại đây: TTB_CBTT ket qua giao dich cp cua NNB_PVB