TTB: KÝ HỢP ĐỒNG VỚI ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN VÀ SOÁT XÉT BCTC NĂM 2022 CỦA CÔNG TY

Xem chi tiết tại đây: [pdf-embedder url=”https://tienbo.vn/wp-content/uploads/2022/07/20220701-TTB-CBTT-Doanh-nghiep-kiem-toan-da-ky-hop-dong-voi-Cong-ty.pdf” title=”20220701 – TTB – CBTT Doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng với Công ty”]