Nghị quyết QHĐQT 439 Thông qua KQPH

Nghị quyết QHĐQT 439 Thông qua KQPH.

Bấm xem tại đây:

TTB_NQ 439 thong qua KQPH va CBCP tiep