Mua căn hộ Green City với gói ưu đãi đặc biệt "Cùng hành trình nâng bước chân con"

/
http://m.baobacgiang.com.vn/bg/kinh-te/333455/mua-can-ho-green-city-voi-goi-uu-dai-dac-biet-cung-hanh-trinh-nang-buoc-chan-con-.html?utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=31

SHB chi nhánh Thái Nguyên phát hành bảo lãnh cho người mua nhà tại dự án Green City Bắc Giang

/
SHB chi nhánh Thái Nguyên phát hành bảo lãnh cho người mua nhà tại dự án Green City Bắc Giang

http://baobacgiang.com.vn/bg/thong-tin-quang-cao/320021/mo-ban-chinh-thuc-can-ho-toa-lotus-2-chung-cu-green-city-bac-giang.html?gidzl=eLiO4CNWabwlGX4InVcGNgjD4XVOz9CAj1aH4D2icWZfGab2XQsO2hb24n7IzyG9lXyNGMPTZB9vpkEONW

/
http://baobacgiang.com.vn/bg/thong-tin-quang-cao/320021/mo-ban-chinh-thuc-can-ho-toa-lotus-2-chung-cu-green-city-bac-giang.html?gidzl=eLiO4CNWabwlGX4InVcGNgjD4XVOz9CAj1aH4D2icWZfGab2XQsO2hb24n7IzyG9lXyNGMPTZB9vpkEONW    

http://baobacgiang.com.vn/bg/chinh-tri/265752/khoi-cong-du-an-khu-do-thi-green-city-tai-tp-bac-giang.html

/
http://baobacgiang.com.vn/bg/chinh-tri/265752/khoi-cong-du-an-khu-do-thi-green-city-tai-tp-bac-giang.html    

http://baobacgiang.com.vn/bg/kinh-te/317980/chung-cu-green-city-du-an-nha-o-khu-vuc-phia-dong-bac-tp-bac-giang.html

/
http://baobacgiang.com.vn/bg/kinh-te/317980/chung-cu-green-city-du-an-nha-o-khu-vuc-phia-dong-bac-tp-bac-giang.html    

http://m.baobacgiang.com.vn/bg/tp-bac-giang/tin-noi-bat/316354/cong-ty-co-phan-tap-doan-tien-bo-khoi-cong-toa-nha-thu-3-cua-du-an-chung-cu-green-city.htm

/
http://m.baobacgiang.com.vn/bg/tp-bac-giang/tin-noi-bat/316354/cong-ty-co-phan-tap-doan-tien-bo-khoi-cong-toa-nha-thu-3-cua-du-an-chung-cu-green-city.htm