Lung linh, lung linh sắc màu…

/
Rạng rỡ và lung linh với muôn màu rực rỡ, đó…