Entries by khanh

TTB vượt xa kế hoạch lợi nhuận 2014

Trong 9 tháng đầu năm 2014 lợi nhuận trước thuế đạt hơn 11,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 9,6 tỷ đồng. Ngày 29/11/2014, CTCP Tập đoàn Tiến Bộ (mã TTB– OTC) tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường. Đại hội đã báo cáo sơ bộ về một số kết quả sản xuất kinh doanh 2014, trình […]