Entries by adminttb

TTB_CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Phùng Văn Thái

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ CBTT giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Ông Phùng Văn Thái – Tổng Giám đốc về việc đăng ký mua 200.000 cổ phần bằng phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh. Giao dịch được thực hiện dự kiến từ ngày 25/11/2019 đến ngày 24/12/2019. Trân trọng./    

TTB_CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Phùng Văn Bộ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ CBTT giao dịch cổ phiếu của người nội bộ  Ông Phùng Văn Bộ – Chủ tịch HĐQT về việc đăng ký mua 500.000 cổ phần bằng phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh. Giao dịch được thực hiện dự kiến từ ngày 25/11/2019 đến ngày 24/12/2019. Trân trọng./ […]